وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

  • 210-60467-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 60467/210/د تاریخ: 27/09/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 (در خصوص سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری پس از واریز به خزانه داری کل کشور)، موضوع تصویب نامه شماره 93636/ت58996هـ مورخ 23/08/1400 هیئت محترم وزیـران که در روزنامه رسمی شماره 1479 مورخ 06/09/1400 منتشر گردیده است، جهت اجرا ارسال می‌شود. امراله عابدی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 93636-ت-58996هـ

«آیین ­نامه اجرایی تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ار...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0