وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

  • 210-3539-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 210/3539/ص تاریخ: 1401/02/28 مدیران کل امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 3862-ت52804هـ

آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 3862-ت52804هـ

آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0