وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

  • 210-21914-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
به پیوست تصویر دادنامه شماره 140109970905811998 مورخ 1401/09/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 1368/05/05 هیات وزیران، برای رعایت مفاد آن ارسال می‌شود.
سعید توتونچی ملکی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 46754-ت438هـ

آیین نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات های مستقیم
  • 140109970905811998

ابطال شرط زمانی مندرج در بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165 ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0