وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399/11/7 و شماره 10272 مورخ 1400/2/28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

  • 210-17936-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
تصویر دادنامه شماره 1180-1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 با آرای شماره 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28; برای رعایت مفاد دادنامه مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس مفاد دادنامه شماره 1181 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به صحیح بودن رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/30 و نقض آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 9909970905821636 مورخ 1399/11/07 و شماره 140009970905810272-273 مورخ 1400/02/28 صادر شده و اعتبار حقوقی جزء (ب) از بند (2) و قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور که به ترتیب بر اساس آرای اخیر الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مورد تأیید قرار گرفته است.
سعید توتونچی ملکی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 1181

ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت ا...
  • 140109970905811180-1181

رفع تعارض بین رأی شماره 140009970905812552 مورخ 1400/09/3...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0