وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

  • 210-14855-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 232/81153/ص مورخ 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، از تاریخ تصویب به پیوست ارسال می‌شود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 140109970905811185

ابطال نامه شماره 81153-232-د- 1400/12/03 سازمان امور مالیاتی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0