وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

  • 209-1697-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 209/1697/د تاریخ: 1401/04/06 مدیران کل محترم ستاد مدیران کل محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها با عنایت به مفاد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می‌دارد: "بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأت‌های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد"، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند کارمندانی که پرونده اتهامی آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود، تا صدور رأی و قطعیت آن در محل خدمت خود حاضر و وظایف محوله را به انجام رسانند. بدیهی است در صورت ضرورت، تا صدور و قطعیت آرای هیأت‌های مزبور، درخصوص برکناری از خدمات مالیاتی با حفظ سمت و یا آماده به خدمت شدن کارمندان موصوف، حسب مورد از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و این دفتر اقدامات لازم وفق مقررات به عمل خواهد آمد. بهرام مردان مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0