وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین ارزش تجاری ملک - منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۷

  • 201-9431 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9431/ 201
تاریخ: 1382/12/27
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8/142- 1382/02/18
مربوط به مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل
سال عملکرد: 1380
شماره حوزه مالیاتی 1326 شماره سرممیزی مالیاتی 132 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل امور مالیاتی استان خراسان
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/07/12
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6052- 201- 1382/07/30
خلاصه واخواهی: در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 275.000.000 ریال فروختم که مبایعه نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 370.000.000 ریال برآورد کرده و پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدید نظر صحت عرایضم را تائید نمودند. هیات بدوی ماخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل ولی هیات تجدید نظر ضمن قبول اینکه ملک کلا به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته شده، ارزش ملک را در شرایط غیر تجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 200.000.000 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند. به رای شماره 8/142- 1382/02/18 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء ب از بند 3 بخشنامه شماره 17758/ 1258/5/30 مورخ 1371/04/23 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل تواما به مبلغ 370.000.000 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیر تجاری به مبلغ 200.000.000 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 170.000.000 ریال نموده و مودی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1380/08/01 ضمن درخواست تجدید نظر در ارزش حق واگذاری محل مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلا به مبلغ 275.000.000 ریال فروخته و این ادعا به موجب گزارشهای کارشناسی شماره 25075 مورخ 1381/05/13 و 56961 مورخ 1381/11/29 که در اجرای قراردادهای شماره 8/102 مورخ 1381/02/14 و 8/749 مورخ 1381/08/16، صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تائید گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت لازم به گزارشهای کارشناسی فوق الذکر، من عندی و بدون ذکر هر گونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیر تجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالا ماخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده، از این حیث به رای مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری
علی اصغر زندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0