وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت تبصره3 ماده 247- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: سمنان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۲۹

  • 201-9063 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 9063/201
تاریخ: 29/10/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 58 و 2357- 29/10/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی 232
شماره سرممیزی مالیاتی 23
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان سمنان(اداره امور مالیاتی سمنان)
تاریخ ابلاغ رأی: 6/1/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 658- 4/30- 3/2/81

خلاصه واخواهی: به استحضار می رساند: اینجانبان مشترکا دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می باشد چون ضریب را 12% استفاده نموده اند در حالیکه در دفتر ضرایب سال 78 صفحه 83 ردیف 49 ضریب نانوایان که جهت پخت نان به جز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند 5% می باشد و سایر نانها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می نمایند که با قیمت بیشتری می توانند به فروش برسانند ضریب 12%می باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می دارد چون ضریب نان خشک( صفحه 93 ردیف 51) 12% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به اینکه اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نانهای اعلام شده در ردیف های 32و 33 با توجه به نوع تولید آنها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نانهای لواشی و بربری و سنگکی یکسان می باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب 5% استفاده نمائیم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
1- نظر به اینکه طبق آراء هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مودیان به مبلغ 000 700 4 ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آنها جمعا به مبلغ 000 661 ریال تعیین گردیده است لذا رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مبنی بر تایید برگ تشخیص مالیات که درآمد مودی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به جای اینکه هیات تجدید نظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است.
2- چون ضریب 12% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذیربط مربوط به فروشنده نان خشک می باشد نه نانواهای تولید کننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مودیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مودیان نیز می بایست رعایت شود.
بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رای نماید.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0