وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تبصره ماده 110 واشتباه محاسبه هزینه استهلاک زیان سنواتی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان سمنان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۹/۲۰

  • 201-8048 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8048/201
تاریخ: 20/09/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 369-5/3/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 111
شماره سر ممیزی مالیاتی: 11
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان سمنان (اداره امور مالیاتی شهرستان سمنان)
تاریخ ابلاغ رأی: 31/4/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت:4432-201-30/5/81

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مربوط به عملکرد 1377 به دلایل زیر معترض بوده وتقاضای نقض رأی وتجدید رسیدگی دارد:
1- برگشت مبلغ 000 216 761 ریال هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک با توجه به هشتادو پنجمین جلسه شورای پول وبند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی نمی باشد.
2- مبلغ 000 000 32 ریال به عنوان هزینه ازدواج وکمک هزینه فوت منطبق با حکم شماره 2911-4/30 مورخ 19/3/76 شورای عالی مالیاتی بوده ومستندات پرداخت آن موجود می باشد و برگشت آن قانونی نمی باشد.
3- مبلغ 000 220 38 ریال کمک هزینه تحصیل وجایزه تحصیل فرزندان پرداختی به کارکنان در سطح کلیه شعب بانک که متکی به مدارک می باشد واز مزایای موضوع بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده وبرگشت آن وجهه قانونی ندارد.
4- مبلغ 100 092 13 ریال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده است ودر پایان سال در حساب سود وزیان بسته شده است.
5- مبلغ 190 354 197 ریال کمک به صندوق ومبلغ 264 222 17 ریال هزینه بیمه وامهای کارکنان در ارتباط با موارد مندرج ودر آئین نامه مشترک استخدامی بانکها پرداخت گردیده، وبه عنوان مزایا شمرده می شود.
6- مبلغ 000 500 4 ریال هزینه استهلاک سرقفلی مطابق با جدول استهلاکات تعیین گردیده و رقم فوق پس از تجدید ارزیابی دارائی مذکور بوده است که وزارت دارائی طبق دستورالعمل اعمال آن را توسط بانکها تأئید نموده است.
7- مبلغ 987 111 61 ریال مابه التفاوت زیان سنواتی تأئید شده سالهای قبل که بر اساس سود قبل از کسر مالیات می بایستی مبلغ 819 195 249 ریال ملاک عمل قرار گیرد در صورتی که حوزه مالیاتی مبلغ 832 083 188 ریال از درآمد مشمول مالیات کسر نموده است. لازم به یاد آوری است که مبلغ 819 195 249 ریال بر اساس انجام آخرین تعدیلات توسط سازمان حسابرسی تعیین گردیده است.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وفق خواسته مودی، درآمد مشمول مالیات اعلام شده توسط سازمان حسابرسی را به جای مبلغ مندرج در برگ تشخیص به عنوان درآمد مشمول مالیات پذیرفته، منتهی مبلغ اشتباه محاسبه سازمان حسابرسی در مورد تعیین استهلاک زیان سنواتی را که مغایر مفاد بند 12 ماده 148 محاسبه شده بود به درآمد مذکور اضافه وبر این اساس درآمد مشمول مالیات را تعیین ومبادرت به صدور رأی نموده است.
علیهذا شکایت بانک در مورد برگشت اقلامی از هزینه توسط حوزه مالیاتی با توجه به اینکه اصولا گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار نگرفته موجه ومسموع نمی باشد واین شعبه رد شکایت رسیده واستواری رأی مورد واخواهی را اعلام می دارد.

رضا سعیدی امجد
علی اکبر نور بخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0