وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فعالیت انتفاعی صندوق قرض الحسنه موضوع بند ب ماده 105- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: قزوین

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۳۰

  • 201-7934 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7934/201
تاریخ: 1382/10/30
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1019/4-1381/09/12
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 0152
شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان: قزوین
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/04/05
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3827-201-1382/05/06
خلاصه واخواهی: مهمترین مورد که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در خصوص آن در آراء صادره کوچکترین اظهارنظری ننموده اند عدم معرفی ناظر از طرف اداره دارائی جهت رسیدگی و اظهارنظر به حسابهای صندوق مذکور که یک موسسه عام المنفعه غیر انتفاعی است می باشد این عدم معرفی ناظر که یکی از ارکان رسیدگی است، موجب گردیده که بقیه رفتار و محاسبات و برخوردهای حوزه مالیاتی به طور کلی مغایر قوانین و مقررات و اساسنامه صندوق و نادیده گرفتن غیرانتفاعی بودن صندوق باشد، هرچند پس از اجرای قرار رسیدگی مجدد، مجری قرار زیان صندوق را صریحا اعلام و پذیرفته است و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز در متن رأی زیان را تأئید نموده ولی متأسفانه این امر صورت نگرفته است و نماینده هیأت حل اختلاف تجدید نظر به صراحت قید نموده که صندوق دارای زیان می باشد ولی مجددا فقط نسبت به تعدیل درآمد اقدام شده است و لذا تقاضای نقض رأی و طرح پرونده در هیأت همعرض را دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده مودی مالیاتی برای سال مورد رسیدگی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مالیاتی ننموده و در اجرای دعوت حوزه مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک به حوزه مذکور ارائه نکرده است هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور تحقیق و بررسی پیرامون اعتراض مودی قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناس مجری قرار که صراحتا اعلام نموده است صندوق در سال مورد رسیدگی دارای فعالیت انتفاعی نبوده و زیان داشته و با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه به استناد بند "ب" ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتیکه اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری (غیرانتفاعی) دارای فعالیت انتفاعی بوده و در جمع فعالیتهای خود سود داشته باشند مشمول مالیات می باشند، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل مغایرت با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.
محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0