وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: کاشان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۲۰

  • 201-7598 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7598/201
تاریخ:20/10/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 265-14/2/82
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 208826
شماره سر ممیزی مالیاتی: 20882
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان کاشان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 8/4/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3361-201-23/4/82

خلاصه واخواهی: احتراما دفاتر شرکت با تأئید هیأت بند 3 ماده 97 ق.م.م مردود اعلام گردیده وحوزه مالیاتی وفق مقررات وقوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 وبا توجه به تاریخ صدور پروانه بهره برداری (11/2/81) واظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می باشد از طریق علی الرأس اقدام به تشخیص ومطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت وطرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضاء هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری واتاق بازرگانی) علیرغم نظر نماینده محترم دارائی ومجری قرار رسیدگی به رفع تعرض واعطای معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م صادر نموده اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مجددا نمایندگان دادگستری واتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأئید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 ق.م.م نموده اند که آراء فوق الاشاره فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا به استناد ماده 251 ق.م.م ضمن اعتراض به رأی فوق الذکر نقض رأی تجدید نظر وتأئید برگ تشخیص مورد تقاضا می باشد.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید:
محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور بررسی بیشتر پیرامون ادعای مودی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده وپس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضاء هیأت مزبور ضمن تأئید معافیت مذکور از تاریخ بهره برداری عملی که پروانه بهره برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق ومعطوفا به مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 26/11/1376) ومدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر ومستندا به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رئیس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه تاریخ شروع بهره برداری، تاریخ بهره برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین وبه تأئید سر ممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در ما نحن فیه واز حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.

غلامعلی آبائی
داریوش آل آقا
محمدرضا مددی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0