وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حق الزحمه وحق المشاوره ماده 104 یا ماده 86 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۷

  • 201-7422 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7422/201
تاریخ: 27/08/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 9343-27/11/80
مربوط به مالیات: حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76-77-78
شماره حوزه مالیاتی: 1321
شماره سر ممیزی مالیاتی: 132
اداره: اداره کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 7/12/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 10461-27/12/80

خلاصه واخواهی: مغایرتی که حوزه مالیاتی در سال 76 مدعی آن می باشد مبلغ 000 000 2ریال حق الزحمه آقای می باشد که در سال 75 به حساب هزینه منظور و مالیات آن پرداخت گردیده است در حساب هزینه معوق به سال 76 منتقل شده ودر سال 76 به نامبرده پرداخت شده است، حوزه مالیاتی بدون ذکر دلایل ومستندات قانونی وبرخلاف مقررات قانونی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه فرضی برای آقای ، احتساب نموده است وعلاوه بر آن به جای 5% مالیات موضوع ماده 104 ده درصد مالیات حقوق مطالبه نموده است وهیأت حل اختلاف مالیاتی به جای رسیدگی به موضوع وانطباق دفاتر با لیستهای تسلیمی و بررسی موضوع که حق الزحمه آقای مشمول ماده 104 می باشد یا مشمول مالیات حقوق اقدام به تعدیل مالیات نموده است در مورد عملکرد سال 1377 نیز مبلغ 497 288 11 ریال اختلاف حقوق مورد نظر حوزه جزء ارقام هزینه حقوق سال 76 بوده که در لیستهای مربوط منعکس می باشد ودر حساب ذخیره معوق نگهداری ودر سال 77 پرداخت گردیده است ومالیات آن نیز در سال 76 پرداخت گردیده است نسبت به مبلغ 638 813 40 ریال حق الزحمه و حق المشاوره پرداختی در سال 77 مشمول ماده 104 و نرخ 5% مالیات بوده است که حوزه مالیاتی بدون مستندات قانون آن را مشمول مالیات ده درصد حقوق دانسته و علاوه بر آن حوزه مالیاتی مبلغ 000 000 4 ریال دیگر حق الزحمه برای آقای منظور نموده است در مورد سال 78 نیز مبلغ 996 363 2 ریال ذخیره معوق سال 77 را جزء حقوق پرداختی سال 78 احتساب نموده است ومبلغ 126 369 120 ریال حق الزحمه پرداختی مشمول مالیات 5% بوده که آن را مشمول ده درصد منظور نموده است وحوزه مالیاتی مجددا مبلغ 000 000 4 ریال حق الزحمه برای آقای منظور نموده است. در حالیکه حق الزحمه آقای نیز جزء رقم بالا بوده است ودر حالیکه کلیه لیستها وحتی حق الزحمه های پرداختی به حوزه تسلیم گردیده مطالبه جریمه 2% عدم تسلیم لیست حوزه مالیاتی مغایر با مقررات قانونی می باشد. به علت نقص رسیدگی ونقض مقررات وعدم رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض نقض آن را دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه واصله و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
به قرار محتویات پرونده اعتراض شرکت مودی نسبت به مطالبه مالیات حقوق و جریمه عدم تسلیم لیست سالهای مورد نظر به شرح لوایح تسلیمی آن بوده است که اولا مغایرت های مورد نظر حوزه مالیاتی در سنوات گذشته به عنوان هزینه منظور ومالیاتهای متعلقه کسر و پرداخت گردیده است، ثانیا حق الزحمه و حق المشاوره های پرداختی مشمول مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که حوزه مالیاتی بر مبنای ماده 86 قانون مارالذکر اقدام به مطالبه مالیات نموده است، ودر بعضی سالها این ارقام مجددا توسط حوزه مالیاتی احتساب گردیده و مطالبه 2% جریمه بابت عدم تسلیم لیست موردی نداشته است. چون آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر مبین بررسی موضوع واظهارنظر مستدل نسبت به موارد مطروحه نمی باشد رأی مورد واخواهی به لحاظ نقص رسیدگی نقض می گردد تا پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.

علی اصغر زندی فائز
حسن عباسی پناه
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0