وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

صدور رأی هیات و حکم ماده 248 قانون- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۸/۲۷

  • 201-7316 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7316/ 201
تاریخ: 27/08/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8372- 29/10/1380
مربوط به مالیات حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: سال منتهی به 10/10/1376
شماره حوزه مالیاتی 1725
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها(تهران)
تاریخ ابلاغ رأی: 14/11/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 9805/ 4/30- 6/12/80


خلاصه واخواهی: شرکت به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراضات خود را به شرح زیر اعلام و تقاضای نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را می نماید:
1- ................... اظهارات ممیز محترم در گزارش خود در رابطه با کتمان درآمد حقوق ارزی فرضی به میزان 000/700 مارک و مطالبه مالیات و جرائم نسبت به آن صحیح و قانونی نمی باشد.
2- سهامدار عمده شرکت در آلمان هر سال بودجه ای برای دفتر خود در تهران( )تهیه و تنظیم می نماید. بودجه مذکور شامل دو بخش هزینه های ریالی( به مارک) و هزینه های ارزی(به مارک) می باشد...............
بخش هزینه های ارزی شامل سهمی از حقوق کارکنان شرکت مادر در آلمان می باشد که در رابطه با معاملات با ایران فعالیت می نمایند و همچنین شامل بخشی از هزینه های برپائی غرفه در نمایشگاههای بین المللی تهران است که راسا توسط شرکت مادر محاسبه و در نظر گرفته می شود. بنابراین بودجه کلی دفتر تهران ( ) شامل هزینه های ارزی فوق الذکر نیز می باشد که در ارزیابی معاملات با ایران مورد استناد شرکت مادر قرار می گیرد. هزینه حقوق ارزی کارکنان در استخدام شرکت مادر شاغل در بخش معاملات با ایران هم راسا توسط شرکت مادر به کارکنان خود در آلمان پرداخت می شود و به دلیل نداشتن رابطه استخدامی با شرکت ،به هیچ وجه مشمول مالیات ایران نمی گردند.
3- در رابطه با مکاتبات انجام یافته بین وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران و وزارت دارائی آلمان که ممیز محترم آن را در جهت رد دفاعیات این شرکت عنوان نموده، علیرغم درخواستهای مکرر،هیچگاه مکاتبات مذکور به رویت نمایندگان این شرکت نرسیده است.
4- در بودجه سال 1997 حقوق ارزی مورد بحث به میزان 500/592 مارک تعیین گردیده، اما ممیز محترم بدون وجود مستندات قانونی و با اشاره به اینکه سود سال 1997 نسبت به سال ماقبل افزایش داشته، رقم بودجه را به طور واهی به میزان 000/700 مارک افزایش داده و بر آن مبنا مالیات فرضی حقوق محاسبه نموده است.......
5- هیات تجدید نظر در رای خود با استناد به آراء هیات تجدید نظر و شورای عالی مالیاتی در ارتباط با سال 1996، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و برخلاف حکم ماده 248 عمل خلاف قانون حوزه مالیاتی در انتخاب رقم واهی 000/700 مارک به جای رقم واقعی به میزان 500 592 مارک را تایید نموده است.
6- با عنایت به مطالب فوق الاشعار و مدارک مضبوط در پرونده امر تصدیق می فرمایند که رای هیات تجدید نظر بدون رعایت قوانین و مقررات موضوعه خصوصا حکم ماده 248 صادر گردید و رسیدگی ناقص می باشد، لذا استدعای نقض آن رای و ارجاع پرونده به هیات همعرض را دارد.
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی اعلام رای می نماید:
هر چند حقوق ارزی پرداختی به حقوق بگیران شاغل در شرکت مادر(آلمان) که در ارتباط با معاملات با ایران فعالیت می نماید،بنا به دلایل مندرج در رای شماره7501-4/30 مورخ 14/9/1380 این شعبه که در پاسخ به شکایت شرکت در مورد مالیات حقوق سال 1996 میلادی توسط این شعبه صادر گردیده،مشمول مالیات ایران می باشد،اما چون تعیین میزان 000/700 مارک به عنوان حقوق ارزی پرداختی شرکت طبق گزارش شماره 1193 مورخ 27/9/1379 حوزه مالیاتی ذیربط مبتنی بر مدارک و ادله کافی نبوده است، در نتیجه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می بایستی در این خصوص تحقیقات لازم را معمول و پس از احراز واقعیت بر آن مبنا مبادرت به صدور رای نماید که به آن ترتیب عمل ننموده است، علیهذا شکایت شاکی را از این حیث وارد دانسته با نقض رای مورد واخواهی پرونده را به منظور رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0