وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

رعایت ماده 237- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-71323 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7132/201
تاریخ: 30/09/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6527- 6/2/82
مربوط به مالیات حقوق( )
سال عملکرد: از 12/4/81 تا 31/6/81
شماره حوزه مالیاتی 1344
شماره سر ممیزی مالیاتی 134
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 27/2/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 2026- 201- 13/3/82


خلاصه واخواهی: شرکت مودی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است:
1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات بر اساس ارقام واهی
2- مدرک و سند موجود فرمهای تهیه شده برای بیمه تامین اجتماعی و لیست های حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه می باشد.
3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیر عامل و بر اساس دلار و با استفاده از جدول بخشنامه بوده در صورتیکه شرکت ایرانی و مدیر عامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده.
4- هیات قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تائید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیات بر خلاف نظر کارشناس و به بهانه اینکه شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود.
5- هیات علاوه بر موارد فوق نسبت به بند ز بخشنامه 42176/6124-4/30 مورخ 12/8/78 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق بر اساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 16/11/77 وصول مالیات باید بر اساس واقعیت ها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تاکید دارد به درآمد واقعی مودی توجه و بر اساس آن مالیات وصول نماید،بی توجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرمهای بیمه و لیست های تسلیمی به دارائی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رای و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذیربط، حقوق ماههای تیر الی شهریور ماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی با مسئولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز می باشد را بدون توجه به لیست های حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است(برگهای18 تا 22 پرونده). هیات حل اختلاف مالیاتی اعتراض مودی به شرح لایحه تسلیمی(برگهای 31و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیستهای حقوق و دستمزد را مورد توجه قرارداده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار(برگ 52 و 53 پروند) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مودی، بدون ذکر دلائل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مودی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفا با این استدلال که شخص یاد شده خارجی می باشد، حقوق ماهانه برمبنای دلار را تائید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلائل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است،بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، رای مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

روح الله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0