وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه نحوه تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: سمنان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-7076 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7076/201
تاریخ:30/09/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 845-20/3/82
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد : 79
شماره حوزه مالیاتی: 111
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان
تاریخ ابلاغ رأی: 15/4/82
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4021-201-14/5/82

خلاصه واخواهی: 1- دفتر در تاریخ 9/1/79 پلمپ شده است که از قبل از تاریخ پلمپ شرکت هیچگونه عملیات مالی و پولی نداشته است. 2- هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه ودلائل لازم وکافی وبا نادیده گرفتن واقعیت و اینکه شرکت قبل از پلمپ دفاتر فعالیت مالی وپولی نداشته وبدون در نظر گرفتن توضیحات شرکت اتخاذ تصمیم کرده است. 3- به استناد صورت حساب بانکی جمعا 4 فقره چک ویک فقره چک در گردش در تاریخ 7و8 فروردین ماه 79 در صورت حساب انعکاس دارد که به موجب مستندات ارائه شده مربوط به رویداد مالی وپولی سال 78 بوده است نه 79. 4- بر اساس مقررات ماده 15 آئین نامه وبند ج ماده 20 آئین نامه تحریر دفاتر به اظهارنظر هیأت سه نفری ایراد وارد است زیرا مقررات بند ج ماده 20 ناظر به تقدم ثبت است که اساسا هیچگونه ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر نداشته ونمی تواند ملاک اظهارنظر واقع گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در خصوص عدم قبول اعتراض شرکت مودی به مردود بودن دفاتر، در اظهارنظر خود به ماده 15 وبند ج ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم ونگهداری دفاتر قانونی اشاره وسپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است در حالیکه با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (9/1/1379) وتعطیلی رسمی سه روز اول سال، (یکم تا سوم) فروردین ماه، هیچگونه اظهارنظری در خصوص تبصره های 1و2 ماده 12 آئین نامه مذکور (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) نشده است ومقررات بند ج ماده 20 آئین نامه نیز در خصوص تقدم ثبت عملیات بوده که ارتباطی به دلائل اعلام شده از طرف حوزه مالیاتی ندارد، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض وپرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.

محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0