وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت مقررات ماده244 و تبصره آن- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۹/۳۰

  • 201-7074 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7074/ 201
تاریخ: 30/09/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 235- 18/3/82
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 80
شماره حوزه مالیاتی 1424
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 4/5/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3905- 201-12/5/82

خلاصه واخواهی:1- رای هیات در دو صفحه تهیه، صفحه اول مربوط به رسیدگی به اعتراض مودی و صفحه دوم نیز مربوط به رسیدگی به اعتراض ممیز مالیاتی است که امضاء نماینده قوه قضائیه در برگهای رای مختلف و مربوط به دو نفر می باشد، با عنایت به اینکه در یک روز دو نماینده قوه قضائیه در هیات مورد نظر حضور نداشته،لذا این امر نشان دهنده عدم رسیدگی جدی به اعتراض مامور تشخیص می باشد2- مامور تشخیص در اعتراض خود تقاضای تجدید رسیدگی نموده است، هیات بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور رای کرده است3- رای فاقد هر گونه استدلال می باشد4- در صدور رای با توجه به مراجعات مکرر به اظهارات ممیز و سرممیز و ممیز کل توجهی نشده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.
رأی:شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله،مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده رای شماره 235 مورخ 18/3/82 صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،صفحات اول و دوم آن به امضاء دو نفر از نمایندگان قوه قضائیه رسیده است،بنابراین در صدور رای مورد واخواهی رعایت مقررات ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن نشده است، بنا به مراتب شکایت ممیز کل شاکی از این جهت وارد بوده و رای صادره به دلیل مغایرت با مقررات موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می گردد.

محمدعلی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0