وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

استفاده از اشخاص حقیقی از کد اقتصادی سایرین- منبع مالیاتی: مشاغل- اداره کل مربوط: تبریز

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۱۹

  • 201-6359 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6359/ 201
تاریخ: 19/07/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 5193- 18/9/80
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78
شماره حوزه مالیاتی 3214
شماره سرممیزی مالیاتی 321
اداره: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز
تاریخ ابلاغ رأی: 1/10/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8915- 4/30- 6/11/80

خلاصه واخواهی: احتراما فرزند اینجانب که دارای کارگاه تولید کفش می باشد در سال 78 کد اقتصادی دریافت کرده بود و با استفاده از کد اقتصادی اینجانب تولیدات خود را به ارسال کرده است و ایشان خودشان در دارائی تبریز دارای پرونده مشاغل می باشد و میزان مالیات متعلقه با توجه به فروش اعلامی پرداخت و اینجانب در امر خواروبار فروشی فعالیت می نمایم با مراجعه به کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر بر امر فوق که جهت فروشهای کفش هم اینجانب و هم به آقای فرزندم مالیات تعلق گرفته است،توجه نکرده و میزان فروش اعلامی از دو نفر مطالبه گردیده که این امر دور از عدالت مالیاتی و قوانین مالیاتی می باشد خواهشمند است در مورد حذف مالیات اینجانب که در امر فروش کفش فعالیت نداشته و فرزندم فعال می باشد، اقدام قانونی معمول دارند.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده و به شرح لایحه تسلیمی، شاکی مدعی است که فرزندش با استفاده از کد اقتصادی وی تولیدات کفش خود را به شرکت ارسال می نموده و علیرغم اینکه در امر خواروبار فروشی فعالیت داشته، بابت میزان فروش اعلامی کفش که متعلق به فعالیت فرزندش بوده از ایشان مطالبه مالیات نموده اند، متعاقبا هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن بررسی سوابق و مدارک موجود در پرونده از جمله کد اقتصادی شماره 173- 4185-114 به نام مودی،ضمن رد اعتراض مطروحه با تایید مفاد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اقدام به انشاء رای کرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مستندا به بند7 دستورالعمل شماره 17541- 18/5/74 مبنی بر اینکه استفاده اشخاص حقوقی یا حقیقی از شماره کد اقتصادی سایرین تحت هر عنوان غیرمجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی خواهد بود که شماره اقتصادی او مورد استفاده قرار گرفته است، به رای مورد واخواهی که با اظهار نظر و توجیه مستدل قانونی اصدار گردیده، ایرادی وارد نبوده، رد شکایت اعلام می گردد.

غلامعلی آبائی
داریوش آل آقا
روح اله باباسنگانی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0