وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای تبصره 4 ماده 53 با توجه به حکم ماده 104 قانون مالیاتها در خصوص کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بندر گز

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۲۴

  • 201-6191 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6191/201
تاریخ: 24/07/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 14-4/6/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1378
شماره حوزه مالیاتی: 9414
شماره سر ممیزی مالیاتی: 941
اداره: امور مالیاتی شهرستان بندرگز
تاریخ ابلاغ رأی: 1/7/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6159-4/30-28/7/80

خلاصه واخواهی: شرکت کارخانه پنبه پاک کنی متعلق به خود با کلیه تأسیسات ماشین آلات، باسکول وغیره را با تنظیم قرارداد عادی به آقای به اجاره واگذار می نماید.
ممیز مالیاتی مال الاجاره دریافتی را مشمول حکم تبصره 4 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی آن دانسته، در حالی که تبصره مزبور راجع به اجاره محل مسکونی واداری وماشین آلات واثاثیه مرتبط به آنها از قبیل ماشین لباسشویی و ظرف شوئی و مبلمان واثاثیه.... می باشد. عمل شرکت مشمول بخش مشاغل است ودرآمد مشمول مالیات در صورت تشخیص از طریق علی الرأس، به موجب مواد 152،98و 153 قانون مارالذکر با اعمال ضرائبی که در دفترچه ضرایب مالیاتی پیش بینی شده، در قرائن مورد قبول قانون گذار تعیین می شود. به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته درخواست نقض آن را دارد. (مشروح مطالب در دو صفحه ضمیمه پرونده است).
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
در تبصره 4 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 از کارخانه نامی به میان نیامده وبا توجه به حکم ماده 104 قانون مورد اشاره مبنی بر الزام پرداخت کننده وجه به کسر 5% از اجاره بهاء کارخانه، در هر مورد، به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کننده وجه و واریز آن به حساب تعیین شده، عمل شرکت مودی در واگذاری کارخانه پنبه پاک کنی از موارد مذکور در تبصره مارالذکر نمی باشد. علیهذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم انطباق نتیجه آن با مفهوم فوق ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0