وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم اجرای ماده 248 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: رشت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۷/۳۰

  • 201-5972 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5972/201
تاریخ: 30/07/1382
پیوست:


شماره و رای مورد واخواهی: 2325-8/11/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 1378
شماره حوزه مالیاتی 050121
شماره سرممیزی مالیاتی 05012
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان گیلان
اداره امور مالیاتی شهرستان رشت
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 20/11/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10527- 201- 20/12/81 - 165-201- 18/1/82


خلاصه واخواهی: به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که در تاریخ 20/11/81 ابلاغ گردیده به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای نقض رای و احقاق حق دارم. 1- هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بدون حضور عضو بند 3 ماده 244 تشکیل گردیده و اقدام به انشاء رای نموده است بنابراین از اعتبار قانونی برخوردار نیست2- هیات غیر رسمی فوق الذکر بر خلاف ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات هفت گانه مندرج در لایحه تسلیمی مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است در حالیکه کلیه اسناد و مدارک مربوط به هیات بدوی و تجدید نظر تقدیم گردیده و خواستار رسیدگی به گزارش غیر موجه کارشناس مجری قرار رسیدگی گردیده ایم.
3- مرحوم.................. در تاریخ 7/3/77 طی مبایعه نامه عادی سرقفلی مذکور را به صورت قسطی به خریداران واگذار نموده به شرطی که پس از وصول ده فقره چک نسبت به انجام تشریفات ثبتی اقدام نماید و هیچگونه قید دیگری که حاکی از فسخ یا ابطال یا اقاله و یا انصراف از معامله باشد در مبایعه نامه ذکر نگردیده است.
4- مرحوم.............. در تاریخ 27/2/77 طی اقرار نامه عادی سر قفلی یک باب دکان پلاک 18 خود را با قید مشخصات ثبتی و شروطی که در آن آمده به آقایان و با اخذ بیعانه واگذار نموده است.
5- مرحوم............. 40 روز پس از تنظیم مبایعه نامه عادی مغازه را پس از وصول چکهای ماخوذه از خریداران به آنان تحویل داده ولی به علت بیماری قادر به حضور در دفتر خانه نشده است.
6- حوزه مالیاتی بر خلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم بدون رعایت ماده 157 قانون یاد شده با تمسک به اینکه اقساط معامله در 7/1/78 به اتمام رسیده انجام معامله را از تاریخ 7/3/77 به تاریخ7/1/78 تغییر داده تا بتواند مطالبه مالیات نماید و برای خود مالک مالیات شغلی محاسبه نموده در صورتیکه درآن مغازه تا زمان حیات مالک فعالیت شغلی وجود نداشته است و به عنوان انبار سوپر مارکت از آن استفاده می شده است.
7- کلیه اسناد مربوطه به مبایعه نامه مغازه به هیات حل اختلاف مالیاتی تقدیم شده ولی هیچیک از ماموران و مراجع ذیربط توجهی به آنها نکرده اند.
8- استشهادیه معتمدین و بازاریان محترم پاساژ در خصوص انجام معامله مغازه در سال 77 به هیات حل اختلاف بدوی ارائه گردیده که توسط کارشناس مجری قرار از پرونده خارج و به احد از وراث مرحوم عودت داده شده است.
9- حوزه مالیاتی و مجری قرار و اعضاء هیات های حل اختلاف مالیاتی معلوم نیست به چه استنادی تاریخ معامله را عوض نموده اند.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
علاوه بر اینکه طبق رای شماره2089/4/30 مورخ 24/3/74 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مواردیکه معامله حق واگذاری محل به موجب اسناد عادی صورت می گیرد تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هر کدام که مقدم باشد تاریخ انتقال سر قفلی مذکور خواهد بود، چون طبق قرار داد عادی مورخ 7/3/77 ششدانگ سر قفلی و حق کسب و پیشه مغازه مورد نظر توسط مرحوم با دریافت تمام بهای آن به صورت نقد و اقساط به آقایان و واگذار گردیده و انجام معامله مذکور در تاریخ یاد شده به موجب دادنامه شماره1432- 18/1/79 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی رشت مورد تنفیذ و تائید قرار گرفته است و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار صادره از طرف آنها بدون توجه به مراتب یاد شده و اقامه دلیل موجه نظر حوزه مالیاتی را در مورد تاریخ انتقال تائید و مبادرت به صدور رای نموده اند.علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.

رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0