وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط: استان تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰

  • 201-582 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 582/201
تاریخ: 30/01/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1051/2- 1/37- 15/4/1381
مربوط به مالیات براملاک
سال عملکرد: 74 و 75
شماره حوزه مالیاتی 0633
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان تهران
اداره کل
تاریخ ابلاغ رای: 25/4/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3830-4/30- 14/5/81


خلاصه واخواهی: در تاریخ 24/12/73 ملک مورد نظر را خریداری نموده و طبق بنچاق به فروشنده مدت 6 ماه جهت تخلیه ملک مهلت داده شده است که به موجب تبصره 8 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اجاری تلقی نمی شود. که مورد توجه هیئت تجدید نظر قرار نگرفته است.اینجانب در متن رای بدوی نوشته ام از زمان تخلیه فروشنده قبلی خودم با خانواده ام در آن ساکن بوده ایم و کارشناس مجری قرار خلاف این تعبیر و تفسیر کرده است.همچنین کارشناس مجری قرار نامه مورخ24/7/80 حوزه مالیاتی 114- 48 استان تهران را نیز تعبیر و تفسیر نموده است.
اینجانب در زمان مرمت ساختمان با توجه به اینکه ساختمان دو طبقه است در طبقه دیگر ساختمان سکونت داشتم.
هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر هیچگونه توجهی به لوایح نماینده اینجانب و اظهارات و توضیحات شفاهی نامبرده ننموده است و صرفا بر اساس گزارش کارشناس که به دلایل مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی است اصدار رای نموده اند.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید:
ایرادات زیر به رای مورد واخواهی وارد است:
1- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی طبق رای شماره 3005 مورخ 21/9/79 از ماخذ اجاره ماهیانه 000 600 3 ریال رای خود را صادر نموده در حالیکه هیئت تجدید نظر برابر رای مورد واخواهی از ماخذ 000 000 4 ریال اجاره ماهیانه مبادرت به صدور رای مورد واخواهی کرده است و این در حالیست که رای صادره از هیئت بدوی به استناد مفاد بند 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اثر اعتراض مودی،در هیئت تجدید نظر مطرح رسیدگی بوده است و هیئت تجدید نظر بایستی با در نظر گرفتن مقررات تبصره 3 ماده 247 مزبور صرفا نسبت به اعتراض مودی وارد رسیدگی می شد.
2- همانگونه که مودی بارها عنوان نموده فروشنده ملک مورد نظر در بنچاق برای تخلیه ملک مورد معامله تا تاریخ 25/6/74 مهلت داشته و برابر مقررات تبصره 8 ماده 53 قانون فوق الذکر سکونت فروشنده تا تاریخ فوق در مورد معامله اجاری تلقی نمی شود.
3- حوزه مالیاتی شماره1114- 48 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران طی نامه شماره 6591 مورخ 24/7/80 در پاسخ استعلام اداره امور هیئتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران اعلام نموده که آقای در سنوات 74(خرید ملک) لغایت حال یعنی تاریخ تحریر نامه(سال 1380) در آپارتمان ملکی همسر خود واقع در ولنجک- خیابان سکونت داشته است که متن نامه مزبور به شرح فوق بدون توجیه قانونی از طرف هیئت تجدید نظر مورد قبول قرار نگرفته است.
بنا به مراتب فوق شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل نقض مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید.

محمدعلی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0