وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

انطباق فعالیت شرکت با موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۳۰

  • 201-573 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 573/201
تاریخ: 30/01/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1247 مکرر-28/11/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 76
شماره حوزه مالیاتی: 326
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان مازندران
اداره امور مالیاتی شهرستان ساری
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 1/3/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 2212-4/30-25/3/81

خلاصه واخواهی: با استعلام راجع به چگونگی تعلق مالیات قراردادهای منعقده فی مابین شرکت صنایع (کارفرما) و شرکت (پیمانکار)، دفتر فنی مالیاتی طی اظهار نظر 4958-5/30-6/9/80 درآمد حاصل از قراردادهای مذکور را منطبق با فعالیتهای ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته وهیأت حل اختلاف مالیاتی اقدام به صدور رأی رفع تعرض مالیات قراردادهای مورد اشاره را نموده است. مجددا طی استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برابر جوابیه شماره 422-4/30-28/1/81 شورای عالی مالیاتی سود وزیان نهائی حاصل از انجام فعالیتهای موضوع قراردادهای پیمانکاری یاد شده متعلق به کارفرما بوده وپیمانکار در قبال انجام کار حق الزحمه را دریافت میدارد لذا دریافتی های شرکت منطبق با فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 محسوب نشده واز مالیات نیز معاف نخواهد بود با توجه به موارد پیش گفته واظهارنظر صریح ریاست محترم شورای عالی مالیاتی درخواست رسیدگی مجدد و نقض رأی را خواستارم.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق ومدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا بر اساس پاسخ استعلام از دفتر فنی مالیاتی به شماره 4958-5/30-6/9/80 وبدون توجه ورعایت مفاد نامه شماره 2604-4/30-16/3/78 رئیس شورای عالی مالیاتی و شماره 4433-111-20/2/80 معاون درآمدهای مالیاتی استان ودادنامه های موجود در پرونده در خصوص موارد مشابه که تماما قراردادهای پیمانکاری مودی با شرکت صنایع را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ندانسته وبدون ذکر دلیل ومستند قانونی در رد اعتراض مأمور تشخیص مبادرت به صدور رأی مبنی بر معافیت مالیاتی مودی نموده واگر چه در متن رأی به بخشنامه شماره 56636/44/90-4/30-29/11/77 اشاره نموده لکن در صدور رأی مفاد بخشنامه مزبور را نیز رعایت ننموده است. بنا به مراتب واز حیث مندرجات شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است وضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع تا با توجه به مراتب فوق ونامه شماره 412-4/30 مورخ 28/1/81 شورای عالی مالیاتی که بعد از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در پاسخ استعلام اداره کل مربوطه در خصوص موضوع صادر گردیده مبادرت به صدور رأی نمایند.

علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0