وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: لرستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۳۱

  • 201-5408 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5408/201
تاریخ:31/06/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 832/1-23/6/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 31/6/79
شماره حوزه مالیاتی: 311
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان لرستان
اداره امور مالیاتی شهرستان: خرم آباد
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 16/7/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6757-201-8/8/81

خلاصه واخواهی: احتراما شرکت شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم را داشته است اما مأمورین تشخیص مالیات به استناد بخشنامه شماره 1453/104-5/30 مورخ 27/9/71 ناظر به دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/54 معاونت اسبق درآمدهای مالیاتی علیرغم محروم نمودن این شرکت از معافیت مالیاتی اقدام به محاسبه ومطالبه مالیات مضاعف غیر قانونی کرده اند تا اینکه بخشنامه مذکور توسط دیوان عدالت اداری طی رأی هیأت عمومی دادنامه شماره 251-13/8/80 کلاسه پرونده 79/419 ابطال ودر یکی از جراید کثیرالانتشارکشور اعلام و به رویت مسئولین مالیاتی رسیده است با وجودیکه یک نسخه از رأی دیوان تسلیم هیأت های حل اختلاف مالیاتی شده است اما مراجع مذکور اظهارنظر را به شورای عالی مالیاتی موکول نموده اند، لذا ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای نقض رأی صادره را دارد.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده شرکت مودی با اشاره به رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 251-13/8/80 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1454/104-5/30 مورخ 22/9/71 معاونت سابق درآمدهای مالیاتی، تقاضای نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادره به شرح فوق به این نکته اشاره دارد که چون بخشنامه مذکور به تأئید شورای عالی مالیاتی نرسیده باطل شده می باشد، اما رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12855/4/30 مورخ 26/12/71 در خصوص نحوه استفاده از معافیت10% موضوع صدر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم که بعد از بخشنامه فوق الاشاره صادر گردیده به قوت خود باقی ولازم الاجراء می باشد، واین رأی وسیله دیوان یاد شده نقض نگردیده است، بنا به مراتب از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می گردد.

محمد علی بیگ پور
علی عزیزی
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0