وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتها در خصوص ذخیره طرح وتوسعه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خرم آباد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۸

  • 201-5312 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 5312/201
تاریخ: 28/04/1382
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1590-3-26/9/1381
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 78
شماره حوزه مالیاتی: 310
شماره سر ممیزی مالیاتی: 31
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان خرم آباد
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 2/11/1381
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 9402-201-8/11/81

خلاصه واخواهی: این شرکت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 1590/3-26/9/81 به دلایل ذیل معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارد. 1- کل درآمد مشمول مالیات 914 844 284 1 ریال قبل از اعمال معافیتها طبق گزارش سازمان حسابرسی تعیین شده که هیأت پس از کسر رقم زیان تأئید شده سال 76 درآمد مشمول 942 229 938 ریال تعیین نموده که منظور کردن رقم فوق به حساب ذخیره طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م را نپذیرفته اند. 2- شرکت در تاریخ 18/9/78 موافقت سازمان گسترش را با منظور کردن سود سالهای 78و79 به حساب ذخیره طرح وتوسعه کسب نموده وبر اساس بند 1 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در تاریخ 28/4/79 برای بررسی عملکرد 78 تشکیل شده مجمع نیز موافقت نموده. 3- شرکت در تاریخ 5/4/79 مجوز اداره کل صنایع استان را به شماره 1111/17/100 به عنوان مجوز وزارت ذیربط اخذ نموده توضیح اینکه تاریخ مجوز قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی عادی عملکرد 78 بوده.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
برابر محتویات پرونده امر اعتراض مودی در مورد استفاده از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح بوده وهیأت مزبور به دلیل اینکه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فاقد مجوز لازم در خصوص اقدام به ذخیره نمودن سود ابرازی می باشد، اعتراض شرکت را نپذیرفته است. در مرحله رسیدگی هیأت تجدید نظر نیز ابتدا این هیأت جهت رسیدگی به اعتراض مودی در این باره، قرار بررسی صادر و مجری قرار طی گزارش شماره 20057/260312 مورخ 21/8/81 پس از بررسیهای لازم با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی مذکور که طی آن تصمیمی به ذخیره سازی اتخاذ نشده است اعتراض مودی را وارد تشخیص نداده وهیأت تجدید نظر بر اساس گزارش اجرای قرار فوق رأی مورد واخواهی را مبنی بر عدم استفاده مودی از تسهیلات ماده 138 مورد نظر صادر کرده است. بنابراین با عنایت به مندرجات صورتجلسه مجمع عمومی شرکت اوراق 67و68 پرونده از حیث شکوائیه رسیده ایرادی به رأی مورد واخواهی وارد نیست ورد شکایت اعلام می گردد.

محمد علی تراب زاده
محمد علی سعیدزاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0