وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین مالیات برای محل سکونت خود و فرزند- منبع مالیات: اجاره املاک- اداره کل مربوط:استان تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۶/۱۱

  • 201-4871 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4871/201
تاریخ: 11/06/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 3518/2-1/253- 27/11/1381
مربوط به مالیات مستغلات
سال عملکرد: 75،74و 76
شماره حوزه مالیاتی 0313-38
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 21/2/1382
شماره وتاریخ ثبت شکایت 2054-201- 17/3/1382


خلاصه واخواهی:قبل از انقلاب در قطعه زمین شخصی و با مشارکت فردی به نام اقدام به ساخت 6 واحد آپارتمان نموده و در سال 1357 مشخص شدکه بنا به دلایلی، شهرداری از صدور پایان کار امتناع می نماید. در سال 1361 یک واحد از سه واحد سهم خود را قولنامه ای به واگذار و واحد دوم محل سکونت خودم و واحد سوم محل سکونت فرزندم شد و به این ترتیب مشمول مالیات بردرآمد مستغلات نبوده ام. علیهذا به رای شماره3518/2- 1/253- 27/11/1381 که بدون توجه به مراتب فوق و بدون رعایت مقررات و واقعیت امر صادر گردیده، اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارم.(مشروح مطالبه در سه صفحه ضمیمه پرونده است)
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید:
الف- در مورد عملکردهای 1374و 1375،چون به قرار محتویات پرونده، بعد از صدور رای بدوی شماره1759/3/39 مورخ 19/6/1379(برگهای 31و32 پرونده)، به موجب رای شماره1670/2- 1/253 مورخ 6/6/1381 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر(برگهای 72و 73 پرونده) از مودی رفع تعرض به عمل آمده، لذا طرح تکراری پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و صدور رای شماره 3518/2-1/253- 27/11/1381 مجوز قانونی نداشته و مالا شکایت مودی از رای اخیر الذکر قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است به دلیل رفع تعرض از مودی، به موجب رای شماره1670/2-1/253 مورخ 6/6/1381 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و عدم شکایت از این رای به شورای عالی مالیاتی،رای مزبور قطعی و به این ترتیب اخذ مالیات بابت عملکردهای 1374 و 1375 منتفی می باشد.
ب- راجع به عملکرد 1376 از آنجا که رای مورد واخواهی فاقد هر گونه اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه بوده و مفادا حاکی از رسیدگی لازم و کافی به اعتراض مودی نمی باشد، لذا به رای مورد بحث من حیث عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید تا صرفا نسبت به عملکرد 1376، با رعایت مقررات و واقعیت امر مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد.

حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0