وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم اجرای مقررات ماده 247 قانون- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط : آذربایجان غربی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۹

  • 201-4540 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4540/201
تاریخ: 29/05/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 10/2310-10/11/81
مربوط به مالیات حق واگذاری محل
سال عملکرد: 81
شماره حوزه مالیاتی
شماره سرممیزی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان غربی
اداره امور مالیاتی شهرستان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 14/11/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 10379-201- 18/12/81
تحویل به پست 12/12/81


خلاصه واخواهی: هیات تجدید نظر فقط اکتفا به متن وکالت نامه نموده در صورتیکه برابر آئین نامه ها و آرای صادره از هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، وکالت نامه حقی برای وکیل در موضوع وکالت ایجاد نمی کند و از نظر مالیاتی تاریخ تحویل مورد معامله،تصرف مغازه،تنظیم سند رسمی هر کدام مقدم باشد معتبر خواهد بود. با وجودیکه بارها اعلام نمودیم مبلغ کل معامله یکصدو چهل و پنج میلیون ریال بوده و زیان معامله 1/2/81 که مبلغ سی میلیون ریال آن بابت ارزش تلفن، برق و قفسه و ویترین و میز و صندلی و تصاویر پارچه ای بوده و مبلغ اصلی سر قفلی000 000 115 ریال بدون هیچگونه دلیلی مبلغ سر قفلی را 000 000 230 ریال و تاریخ معامله را 1380 در نظر گرفته اند.
شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی پس از رسیدگی به شکوائیه شاکی وو محتویات پرونده مالیاتی به شرح آتی اقدام به صدور رای می نماید:
رای: حوزه مالیاتی تاریخ انجام معامله حق واگذاری محل را به استناد یک فقره قرارداد تنظیمی بین متعاملین 1/2/81 و مبلغ آن را 000 000 230 ریال تعیین و مطالبه مالیات نموده که مودیان به موجب لوایح اعتراضی فقط نسبت به مبلغ سرقفلی معترض و بر همین اساس پرونده در هیات حل اختلاف مطرح می شود. هیات رسیدگی کننده اولا قرارداد تنظیمی مورد استناد حوزه را جعلی و تاریخ وقوع انجام معامله را به استناد وکالت نامه، 10/11/80 و ثانیا با تلقی خود به عنوان هیات بدوی علیرغم حذف ماده247 قانون مالیاتهای مستقیم در اصلاحیه مصوب 27/11/80 و حدود وظایف و اختیارات خود نسبت به موضوعی که مورد اختلاف مودیان یا مامور تشخیص نبوده با تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 و انطباق آن با مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه 27/11/80 موجبات افزایش و مالیات را نسبت به برگ مطالبه مالیات فراهم نموده که اعتراض مودیان پرونده به هیات حل اختلاف تجدید نظر احاله می شود. هیات مذکور اقدامات خلاف قانون و مقررات هیات صادر کننده رای شماره1193- 30/7/81(در تغییر زمان واگذاری از سال 1381 به سال 1380 علیرغم عدم اعتراض مودیان نسبت به این موضوع و افزایش مالیات نسبت به برگ مطالبه مالیات) و تلقی خود به عنوان هیات تجدید نظر با وجود حذف ماده 247 قانون در اصلاحیه برای عملکرد 1381 و یک مرحله ای بودن آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی را عینا تائید می نماید که من حیث المجموع چون هیات های صادر کننده آرای تحت عنوان بدوی و تجدید نظر بدون رعایت حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به اظهارنظر و اصدار رای نموده اند لذا رای شماره 10/2310- 10/11/81 که متضمن تائید رای شماره1193- 30/7/81 می باشد نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد نسبت به مبلغ سر قفلی مورد اعتراض مودیان به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد.

اسداله مرتضوی
غلامرضا نوری
صدیقه کاتوزیان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0