وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پاداش به اشخاص حقوقی و ماده 82- منبع مالیات:حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۵/۲۸

  • 201-4248 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4248/201
تاریخ: 28/5/1381
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8699- 25/7/80
مربوط به مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی(حقوق)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77
شماره حوزه مالیاتی 1732
شماره سرممیزی مالیاتی 173
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 21/8/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7647-4/30- 20/9/80


خلاصه واخواهی: احتراما ممیز محترم مالیاتی ضمن رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت اقلامی را به عنوان حقوق و مزایای پرداخت شده مبنای مطالبه مالیات حقوق قرار دادند که مورد اعتراض واقع و پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و قرار کارشناسی صادر و رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر شد که مورد اعتراض حوزه مالیاتی قرار گرفت و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون توجه به اینکه مبلغ 000 000 60 ریال پاداش طی دو فقره سند به سازمان پرداخت شده، رقم پاداش مذکور را مشمول مالیات حقوق دانسته که با توجه به شخصیت حقوقی سازمان یاد شده رای هیات حل اختلاف تجدید نظر مغایر اعلام نظر شماره 20/982-31/4/60 و 20/560- 31/6/60 دفتر کل فنی مالیاتی بوده است، به همین دلیل نقص رسیدگی و نقض قانون صورت گرفته که در اجرای مفاد ماده 251 قانون استدعای رسیدگی و نقض رای صادره را دارد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
نظر به اینکه طبق اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی مربوطه پاداش هیات مدیره در وجه سازمان که دارای شخصیت حقوقی است پرداخت گردیده و طبق تعریف ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم صرفا درآمد اشخاص حقیقی مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد علیهذا به رای مورد واخواهی ایراد نقض مقررات قانونی مترتب می باشد و این شعبه رای مزبور را نقض می نماید تا صرفا از این حیث در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبرنوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0