وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم توجه هیأت تجدید نظر به آگهی انحلال واعتراضات مودی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بناب

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۵/۲۶

  • 201-4166 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 4166/201
تاریخ: 26/05/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 74-25/4/1380
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی: 933
شماره سر ممیزی مالیاتی:
اداره: امور اقتصادی ودارائی شهرستان بناب
تاریخ ابلاغ رأی: 30/5/1380
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4791-4/30-11/6/1380

خلاصه واخواهی: شرکت بنا به مرقومه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت شهرستان بناب در تاریخ 23/9/1377 منحل گردیده. لذا درآمد مربوط به آخرین دوره مالی می بایست مطابق ماده 115 وتبصره آن تشخیص گردد که این گونه نشده ومغایر مقررات عمل شده. علاوه بر این لازم بوده که نرخ رسمی ارز در تاریخهای ورود کالا برابر پروانه های ورودی مبنای محاسبه واقع شود که در این خصوص نیز از نرخ ارز آزاد استفاده شده وبا اضافه نمودن هزینه حمل و مخارج گمرکی مطابق فرمول به فروش تبدیل نموده اند که استناد قانونی ندارد. علیهذا به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی وملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
چون به قرار نامه شماره 8243 مورخ 30/11/1377 اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان بناب وآگهی انحلال ضمیمه آن (برگهای 1و2 پرونده)، شرکت بازرگانی سهامی خاص، به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/9/1377 شرکت مذکور، منحل گردیده، لذا به رأی مورد واخواهی به لحاظ عدم عنایت به مطلب فوق واظهار نظر نسبت به آن، همچنین به جهت عدم اظهارنظر روشن و مدلل هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در قبول یا رد اعتراض مودی راجع به نرخ ارز و مخارج گمرکی وهزینه حمل ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید.

حسن عباسی پناه
علی اصغر زندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0