وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 ومعافیت موضوع ماده 81 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رشت

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۲۸

  • 201-3494 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3494/201 تاریخ: 28/04/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 744-19/4/1381 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 78 شماره حوزه مالیاتی: 50332 شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان رشت اداره کل: تاریخ ابلاغ رأی: 1/8/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6799-201-11/8/81 خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-19/4/81 به دلیل اینکه شرکت سهامی شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است وتعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان وپیله وفرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیتها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید وهمه ساله به جهت حمایت از کشاورزان ونوغانداران وصنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی وفروش آن متحمل هزینه هائی نیز می گردد وبرابر ماده 81 قانون فوق الذکر از پرداخت مالیات معاف می باشد دارایی شهرستان رشت وهیئت حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-28/8/80 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است "در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم الاجراء است وماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ودامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و .... می باشد وماده 58 قانون برنامه سوم تأثیری در آن ندارد" توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده وپس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید: گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی لغو گردیده است ولی از آنجائیکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می شود که لغو معافیتها شامل آن دسته از معافیتهای مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتهای دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می باشد بنابراین مقررات بند ش فوق الاشاره شامل معافیتهائی که شرکتهای دولتی و خصوصی به طور یکسان می توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست وبه رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید. ضمنا نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-27/2/82 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می نماید. محمد علی تراب زاده محمد علی سعیدزاده غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0