وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اشتباه نحوه محاسبه سود سهام شرکت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خوزستان

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۸

  • 201-10886 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10886/201
تاریخ: 28/12/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 3/552 مکرر-14/8/80 (هیأت ماده 216)
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 77
شماره حوزه مالیاتی: 323
شماره سر ممیزی مالیاتی: 32
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان خوزستان
اداره امور مالیاتی شهرستان اهواز
اداره کل:
تاریخ ابلاغ رأی: 12/9/80
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 8278-4/30-11/10/80

خلاصه واخواهی: مالیات عملکرد 77 شرکت مبلغ 041 942 79 ریال بر اساس سود ابرازی وهزینه های برگشتی محاسبه وتعیین گردید، با توجه به تشخیص ناعادلانه مالیات وبا اعتراض کتبی از طریق کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت واکثر هزینه های برگشتی مورد قبول واقع شد، نحوه محاسبه سود سهام شرکت غلط بود پرونده جهت اصلاح محاسبات وکسر هزینه های پذیرفته شده به ممیز ارجاع گردید، ممیز بدون کسر هزینه ها فقط با افزودن مالیات سود سهام که رقم اعلام شده را 192 159 84 ریال می نمود بدون تأئید کمیسیون حل اختلاف رأی قطعی صادر وبا فرمهای (30 روز مهلت) به شرکت ابلاغ شده طی ده روز مراجعات مکرر جهت اصلاح محاسبات نتیجه ای حاصل نشد وبا توجه به مهلت اعلام شده اعتراض شرکت را مردود واز طریق صدور اجرائیه اقدام نمودند. اکنون که کمیسیون تأئید اشتباه ممیز در محاسبات را نموده و استفاده غیر مجاز فرم (30 روزه به جای ده روز) را محرز دانسته و تضییع حقوق قانونی شرکت آشکار می باشد و عدم بضاعت شرکت نسبت به پرداخت مالیات اعلام شده برابر قانون با بطلان اجرائیه نسبت به تعیین مالیات عادلانه قرار رسیدگی صادر نمائید.
رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه وبررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه، برگ تشخیص اصلاحی عملکرد 77 شرکت در اجرای قرار رفع نقص صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر اصلاح اشتباه محاسبه مالیات سهامداران شرکت وبدون تغییر در میزان درآمد مشمول مالیات که قبلا ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض مودی واقع شده بود، در تاریخ 13/12/79 صادر وخارج از مهلت 30 روز مقرر در ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم، در تاریخ 22/10/80 به حسابدار شرکت ابلاغ وبه علت اعتراض مودی بعد از 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مذکور، برگ مالیات قطعی صادر وابلاغ گردیده (برگهای 39و44و62و64و68و70و72 پرونده) و سپس پرونده حسب اعتراض مودی در هیأت حل اختلات مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح گردیده است. نظر به اینکه هیأت مذکور علیرغم اشاره به تاریخ ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی در متن رأی خود، بدون توجه به نقیصه قانونی یاد شده صرفا به علت عدم اعتراض مودی در فرصت قانونی قطعیت مالیات را صحیح اعلام وبا رد اعتراض مودی مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از حیث زمان ابلاغ برگ تشخیص اصلاحی مورد بحث به روند قطعیت مالیات ورأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واین شعبه ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی وصدور رأی مقتضی وبر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.

روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0