وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای بند الف وبند ب ماده 107 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مودیان بزرگ

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۸

  • 201-10836 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10836/201 تاریخ: 28/12/1381 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 113 مورخ 4/3/81 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 10/10/79 شماره حوزه مالیاتی: 0213/39 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل: کل مودیان بزرگ مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی: 25/4/81 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4106-201-23/5/81 خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 6 برگ لایحه تسلیمی، با استناد به مفاد بند 5 ماده یک ونیز بند ج ماده 105 همچنین بند "الف" و "ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدعی گردیده است که در سال مورد رسیدگی بابت کار انجام شده در خارج از کشور مبلغ 79/546/048/17 دلار از شرکت شعبه تهران دریافتی داشته که با استناد به مفاد مواد پیش گفته مشمول مالیات نبوده است اما حوزه مالیاتی مبلغ مزبور را به سایر دریافتی های وی اضافه نموده ونسبت به آن نیز مالیات مطالبه کرده است وهیأت تجدید نظر نیز اقدام آن را تأئید کرده است لذا تقاضای نقض رأی مورد واخواهی به عمل آمده است. رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر انشاء رأی می نماید: با عنایت به محتویات پرونده، شعبه شرکت خارجی مورد رسیدگی، پیمانکار طرف قرارداد شرکت بوده وبابت انجام تعهدات خود در ایران از شرکت مزبور دریافتی داشته است اما لزوما قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد تنظیمی را توسط اشخاص خارجی در خارج از کشور انجام داده که طبعا این اقدام موجب ایجاد هزینه می گردد. بدیهی است که در این صورت با اعمال ضریب 12% به دریافتی پیمانکار عملا هزینه های مورد نظر لحاظ می شود به این جهت دریافتی پیمانکار بابت آن نیز بایستی جزء سایر دریافتی های مودی محسوب گردد. بنابراین ادعاهای مودی مبنی بر عدم شمول دریافتی بابت آن قسمت از انجام کار که در تعهد وی بوده و توسط اشخاص خارجی انجام شده است منطبق با مقررات موضوعه نمی باشد فلذا از حیث مفاد شکایت واصله ایرادی به رأی مورد واخواهی که با توجه به مقررات و ضمن توجیه واظهارنظر صریح پیرامون موضوع مورد اختلاف صادر گردیده مترتب نبوده ورد شکایت اعلام می گردد. داریوش آل آقا محمد رضا مددی غلامعلی آبائی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0