وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

شروع بهره برداری و مدت معافیت فعالیت تولیدی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بروجن

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۰

  • 201-10483 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10483/201
تاریخ: 20/12/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 178-5/12/80
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76
شماره حوزه مالیاتی: 411
شماره سر ممیزی مالیاتی: 41
اداره: امور مالیاتی شهرستان بروجن
تاریخ ابلاغ رأی: 6/4/81
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 3747-4/30-9/5/81

خلاصه واخواهی: احتراما به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی هیأت تجدید نظر مالیاتی معترض بوده و تقاضای نقض آن را دارد: سازمان صنایع ومعادن استان بر اساس گواهی نامه صادر شماره 8626-21-18/12/79 خود به طور صریح وروشن با مشخص نمودن کد معافیت مالیاتی شش ساله را به اداره دارائی محل اعلام داشته ولی متأسفانه هیأت تجدید نظر دارائی بروجن بدون داشتن شناخت وتخصص لازم وبدون دقت نظر در اقدامات تشخیص حوزه مالیاتی نسبت به منظور نمودن 6 سال معافیت قانونی به تناقض گوئی پرداخته و برخلاف مفاد صریح ماده 248 قانون بدون کوچکترین توجیه قانونی وارائه دلیل قانع کننده معافیت حقه و قانونی این واحد تولید را از 6 سال به 4 سال تقلیل داده است که جای بسی تعجب وتأمل دارد ورأی صادره از کفایت لازم برخوردار نمی باشد بنابراین استدعای نقض رأی صادره واستیفای حقوق تضییع شده این واحد تولیدی را دارد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه پرونده مالیاتی ذیربط و گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی ومفاد لوایح اعتراضیه شرکت مودی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر حاکی از آن است که اعتراض شرکت مودی صرفا نسبت به تاریخ شروع بهره برداری موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بوده است در حالی که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ضمن اظهارنظر لازم نسبت به مورد اعتراض، مدت معافیت فعالیت تولیدی را که مورد اختلاف نبوده نیز از 6 سال به 4 سال کاهش داده وبدین ترتیب (صرفنظر از اینکه به طور کلی استدلال هیأت مذکور جهت تقلیل مدت معافیت فاقد توجیه منطقی و قانونی می باشد) خلاف مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مزبور انشاء رأی نموده است علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض وپرونده امر را جهت رسیدگی مجدد از این حیث به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الاشعار احاله می نماید.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0