وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

دستورالعمل نحوه کسر ۱۰% مالیات پزشکان

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۹۹/۱/۱۹ در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۹۹ ، دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶  درخصوص نحوه کسر ۱۰% مالیات علی الحساب از صورتحسابهای پزشکان توسط مراکز درمانی، طی بخشنامه شماره 200/99/505 ابلاغ شد.

متن بخشنامه 200/99/505

پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر اینکه “کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) اين قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.” موارد ذیل را مقرر می دارد:

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکز می باشند.

حتما بخوانید : چرا پزشکان کارتخوان ندارند؟

2- مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق الحمل پزشکی پزشکانی می باشد که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و یا مبالغی است که نقدا از بیمار دریافت می شود و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3- پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الاشاره نبوده و کلیه دریافت های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

4- کلیه مراکز درمانی موضوع بند (1) این دستورالعمل مکلفند، ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار طی سال 1399، به پزشکانی که جزو حقوق بگیران خود نمی باشند، پرداخت نموده یا می نمایند، به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، از طریق سامانه پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان، موضوع مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. اعمال مقررات این بند شامل کل حق الزحمه یا حق العمل پزشکان اعم از مبالغ پرداخت شده یا منظور شده به حساب مطالبات پزشکان و یا تهاتر شده یا بدهی ایشان طی سال 1399 می باشد.

5- کسور مذکور و همچنین واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور، به عنوان علی الحساب مالیات از مالیات عملکرد پزشکان قابل کسر خواهد بود.

6- با عنایت به عملیاتی شدن پورتال پرداخت مالیات تکلیفی پزشکان موضوع بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ادارات امور مالیاتی حتی الامکان می بایست از دریافت فهرست فیزیکی از مراکز درمانی خودداری نمایند. (به غیر از موارد استثنا همچون مراکز نظامی که سایر فرآیندهای مالیاتی آنها نیز به صورت دستی انجام می گیرد.)

7- در صورت تخلف مراکز درمانی از انجام تکالیف پیش بینی شده در بند (ح) تبصره (6) قانون فوق الذکر علاوه بر مسئولیت تظامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت شده در موعد مقرر و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت، موضوع حکم ماده (199) اصلاحیه مورخ 1394/01/31 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند گزارش عملکرد مربوط به این دستورالعمل و صرفا اطلاعات درخواستی مطابق جدول ذیل را به صورت ماهانه و در قالب اکسل، حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایانن هر ماه به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند.

تصاویر بخشنامه 200/99/505

نحوه کسر 10 درصد مالیات پزشکان

نحوه کسر 10 درصد مالیات پزشکان

نحوه کسر 10 درصد مالیات پزشکان

نحوه کسر 10 درصد مالیات پزشکان

 

حتما بخوانید : مالیات تکلیفی پزشکان

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0