وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸

  • 200-98-502 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/98/502
تاریخ: 1398/02/18

مخاطبین:
رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امورمالیاتی استان ها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

موضوع: نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی(160190)
پیرو دستورالعمل شماره 200/97/1/ص مورخ 1397/02/02 موضوع بند (م) تبصره شش قانون بودجه سال 1397 کل کشور( درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار) و با توجه به پیش بینیی درآمد مزبور در ردیف درآمدی 160190 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به منظور اجرایی نمودن نامه شماره 56/10536 مورخ 1398/01/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور درخصوص اخذ وجوه یاد شده و واریز آن به حساب درآمد عمومی، مفاد دستورالعمل یاد شده برای سال جاری نیز لازم الاجرا خواهد بود.
محمد قاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-97-1

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم(فصل زمست...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0