وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

  • 200-55749-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/55749/د
تاریخ: 1401/09/05
ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 151455/ت59368هـ مورخ 1401/08/23 هیأت محترم وزیران برای اجرا ارسال می‌شود.
مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، "مراکز استخراج رمز­دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد".

داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 151455-ت59368هـ

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0