وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182هـ مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۵/۰۸

  • 200-30049-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182هـ مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر ماده (6) آن، برای اجرا ارسال می شود.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0