وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال «قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت نامه 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شورای فدرال سوئیس به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه»

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

  • 200-26889-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/26889
تاریخ: 1401/12/22
 
«قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقت نام? مورخ 5 آبان 1381 هجری شمسی (27 اکتبر 2002 ) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت شورای فدرال سوئیس به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه» به پیوست ارسال می گردد. حسب مفاد نامه شماره 1517038/641 مورخ 1401/12/9 اداره کل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و ضمائم مربوطه و همچنین با توجه به متن ماده 8 سند الحاقی (پروتکل) یادشده (تصویر پیوست)، مقررات سند الحاقی (پروتکل) مذکور از تاریخ اول اسفند ماه 1401 هجری شمسی در هر دو کشور لازم الاجرا خواهد شد.
مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از قانون مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و در فواصل زمانی سه ماهه به دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال نمایند
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0