وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال آیین‌ نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

  • 200-18077-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 125540/ت60010هـ مورخ 1401/07/17 هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می‌شود.
بر اساس ماده 16 آیین  نامه اجرایی مذکور ;"کلیه هزینه‌های متعلقه از جمله هزینه‌های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال، صدور سند مالکیت تک برگ و هرگونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر و استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی) است."
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 125540-ت60010هـ

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0