وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعویق 2 ماهه زمان اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

  • 200-14230-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 200/14230/ص
تاریخ 1401/07/09
 
مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور
 
با عنایت به درخواست های متعدد مراجع قانونی، صدور مجوز جهت تمدید مهلت اجرای دستورالعمل شماره 200/1401/530 مورخ 1401/04/18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم، به منظور فراهم سازی زیرساخت های لازم از سوی مراجع مذکور، تاریخ اجرای دستورالعمل موصوف از تاریخ 1401/07/01 به تاریخ 1401/09/01 تغییر می یابد.
 
با عنایت به توضیحات فوق، مفاد بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 درخصوص دریافت و پاسخگویی به استعلام های واصله از سوی مراجع صدور مجوز، تا تاریخ 1401/09/01 برقرار می باشد.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0