وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

دستورالعمل معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 در خصوص مشاغل مشارکتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

  • 200-1401-540 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/540
تاریخ: 1401/11/30
 
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه پیرامون موارد شمول یا عدم شمول رای شماره 201-2 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی درخصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که برای فعالیت نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی دارند، مقرر می دارد:
با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 آیین نامه تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه به صورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که به صورت مشاغل مشارکتی، فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0