وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

  • 200-1401-535 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/535
تاریخ: 1401/05/30
 
موضوع:ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
 
در بند (3) ماده (2) دستورالعمل شماره 200/1401/531 مورخ  1401/04/25عبارت «ابلاغ به شخص مودی» جایگزین عبارت «ابلاغ قانونی موضوع تبصره (1) ماده 203 ق.م.م» می شود[1].
 
داود منظور
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0