وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : بخشی منسوخ شده
  • دسته بندی ها : دستورالعمل مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

  • 200-1401-533 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/533
تاریخ: 1401/05/15
 
موضوع:نحوه اجرای مفاد بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
 
در اجرای بند (س) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور مبنی بر« به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی­که در هر یک از بورس­های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک‌مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام‌شده با سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور برای کالاهای مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده، مقرر می‌دارد:
 
1- عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند هم‌زمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی، صورتحساب فروش کالای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی از جمله ارزش کالا و مالیات و عوارض فروش (در صورت مشمول بودن) را به نام بورس‌های کالایی صادر نمایند.[1]
 
2- عرضه‌کنندگان کالا و بورس‌های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی، صورتحسابی جداگانه صادر نمایند.
 
3- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی‌که در هریک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نمی‌باشند.[2]
 
4- بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورتحساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی، ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به‌عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض (109% ارزش کالا) به شرح ذیل صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به‌حساب معرفی‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نمایند:
 
الف- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌‌شده بیشتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی باشد، خریدار (تحویل گیرنده نهایی کالا) موظف است در اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1400/03/02، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده را پس از کسر اعتبار مالیات بر ارزش ‌افزوده پرداختی طبق صورتحساب عرضه‌کننده کالا به بورس‌های کالایی پرداخت و به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و سپس بورس‌های کالایی اجازه ترخیص کالا از انبار را صادر نمایند. در این حالت مجموع مالیات و عوارض فروش وصول‌شده براساس صورت‌حساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی و مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش پرداختی ناشی از افزایش ارزش کالا به شرح این جزء، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.[3]
 
ب- درصورتی‌که ارزش فروش گواهی سپرده کالایی نسبت به ارزش آن در زمان عرضه به بورس‌های کالایی تغییر نکرده باشد، بورس­های کالایی مکلف به مطالبه مالیات و عوارض فروش از تحویل‌گیرنده نهایی نخواهند بود. در این حالت مالیات و عوارض خرید پرداخت شده براساس صورت‌حساب فروش کالای عرضه‌شده به بورس‌های کالایی به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل ‌قبول مالیاتی (حسب مورد) خریدار (تحویل‌گیرنده ‌نهایی کالا)، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.
 
ج- درصورتی‌که مالیات و عوارض فروش محاسبه‌شده کمتر از مالیات و عوارض فروش مندرج در صورتحساب فروش کالای عرضه شده به بورس‌های کالایی باشد، مالیات و عوارض فروش بر اساس ارزش فروش گواهی سپرده کالایی به تحویل‌گیرنده نهایی، به‌عنوان اعتبار مالیاتی/ هزینه قابل‌قبول مالیاتی (حسب مورد) تحویل‌گیرنده نهایی کالا، موردپذیرش سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.[4]
 
5- از آنجائی که به‌منظور شفافیت مبادلات اقتصادی، بورس‌های کالایی برای معاملات موردنظر صورتحساب صادر می‌‌نمایند، لذا از این بابت صرفا کارمزد بورس‌های کالایی جزء درآمد مشمول مالیات بوده و بابت مبلغ خرید و فروش موضوع این دستورالعمل مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ارزش ‌افزوده ( به‌جز درآمد کارمزد) نمی‌باشند.
 
تبصره: بورس‌های کالایی می‌توانند در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مودیان نسبت به ایجاد شعبه مجزا به ‌منظور ثبت معاملات مربوط به کالاهای موضوع این دستورالعمل اقدام نمایند.‌ تا قبل از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درج عبارت «در اجرای دستورالعمل شماره  533/1401/200  مورخ 1401/05/15 صورتحساب به نیابت از خریداران و فروشندگان واقعی، توسط بورس‌های کالایی صادر می‌شود» در ذیل صورت‌حساب‌های صادره بلامانع می‌باشد.
 
6- در اجرای ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394،  بورس‌های کالایی موظف هستند اطلاعات مربوط به عرضه کالا در بورس‌های کالایی را که حداقل دربرگیرنده مشخصات اولین و آخرین عرضه‌کننده گواهی سپرده کالایی و تحویل‌گیرنده نهایی آن از انبار پذیرش‌شده بورس‌های کالایی و همچنین مشخصات کالا و ارزش و نماد آن می‌باشد را بصورت فصلی و تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به‌نحوی‌که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0