وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

  • 200-11944-ص شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی تصویر دادنامه های شماره 140009970905812528 و 140009970905812529 مورخ 1400/09/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن هیأت درخصوص « ابطال رأی شماره 30/4/12830 مورخ 1372/11/09 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی»، موضوع دامنه اجرای مفاد حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه به پیوست ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 30-4-12830

رفع ابهام در خصوص حکم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مست...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0