وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسویه مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

  • 197954-ت-60793هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: ۱۹۷۹۵۴/ت ۶۰۷۹۳هـ
تاریخ: 1401/10/26
 
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو
سازمان برنامه و بودجه کشور
 
هیات وزیران در جلسه 1401/10/21 به پیشنهاد شماره 199980/57 مورخ 1401/09/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای بند (س) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
۱- مطالبات وزارت نیرو (شرکت توانیر) از دولت بابت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و تمام شده برق با بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور بابت طرح های برق آبی و حرارتی از محل ردیف های (310902) و (530000-91) به صورت جمعی- خرجی به مبلغ پنج هزار و نهصد و شش میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و یکصد و پنجاه و پنج (5,906,074,871,155) ریال به شرح جدول زیر تسویه می شود:
 
ردیف عنوان شرکت دولتی بدهکار شناسه ملی شرکت دولتی عنوان طرح عنوان حوزه مالیاتی تاییدیه حوزه مالیاتی
۱
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
10101144052
نیروگاه حافظ پارس
اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
شماره 344/251/ص مورخ 1401/09/08
۲    
نیروگاه جنوب اصفهان
   
۳    
احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی
   
 
 
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور ملکف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده از محل اعتبار ردیف هزینه ای (91-530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اقدام نماید.
 
۳- مبالغ تسویه شده موضع این تصویب نامه در حکم وصولی نقدی در عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور می شود و سازمان مذکور و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مکلفند مراتب را در صورت های مالی خود اعمال حساب نمایند.
 
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0