وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۶/۲۱

  • 18774-ت30798هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 18774/ت30798هـ
تاریخ: 1383/06/21
تصویب نامه راجع به وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1383/06/08 بنا به پیشنهاد شماره 8942/1 مورخ 1383/03/05 وزارت تـعاون و به استناد ماده ( 147 ) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ تصویب نمود :
1ـ کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقوقی برای کمک به زلزله زدگان بم ، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .
2ـ تصویب نامه شمـاره 63747/ت30166هـ مورخ 1382/12/05 لغو می شود .
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0