وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*بخشنامه در خصوص تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکلات تفصیلی مصوب سازمان..

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۱

  • 15734 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 15734
تاریخ: 01/04/1382
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان تهران

با توجه به تشکیل دفتر اطلاعات مالیاتی در راستای تشکیلات تفصیلی مصوب سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم واگذاری امور اجرایی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی سابق به واحدهای اجرایی , از تاریخ 14/4/1382 انجام وظایف اداره اطلاعات و رسیدگی اداره کل مذکور به آن اداره کل محول می گردد. مقضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا انجام کلیه امور مربوط وفق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات ذیربط درآن اداره کل صورت پذیرد. ضمنا دفتر اطلاعات مالیاتی موظف به انجام هماهنگیهای لازم و ارائه شرح وظایف جاری اداره مزبور به آن اداره کل خواهد بود.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0