وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : سایر اطلاعات

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

  • 147228 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 147228 تاریخ: 1401/08/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 828-11/78258 مورخ 1401/08/16 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
شماره: 828-11/78258 تاریخ: 1401/08/16 عطف به نامه شماره 60257/121536 مورخ 1401/07/11 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب 1401/08/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود . محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشتگان کشور و لشگری ماده واحده- علاوه بر افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25، احکام زیر برای اشخاص مشمول این قانون از تاریخ 1401/07/01 اعمال می شود: 8- بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد 37 و 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شمول سقف مقرر در جزء 8 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی است .
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0