وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

  • 138903-ت59303هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 138903/ت59303هـ تاریخ: 1400/11/05 هیأت وزیران در جلسه 1400/11/03 به پیشنهاد شماره 2/11924 مورخ 1400/08/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792هـ مورخ 1400/07/14 به شرح زیر اصلاح می شود: -1در ماده (4)، بعد از عبارت "روستاهای تابع" عبارت "با اخذ نظر دستگاه های اجرایی ذی ربط" الحاق می شود. -2 در تبصره (1) ماده (7)، بعد از عبارت "واحدهای مسکونی" عبارت "و باغ ویلاها" اضافه و عبارت "یا نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد" به عبارت "توسط مهندس ناظر بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا گواهی پایان کار" اصلاح و در تبصره (2) ماده یادشده، عبارت "یا کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (4) این آیین نامه" حذف می شود. محمد مخبـر معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0