وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*ضوابط اجرایی مشمولین بندج ماده 95

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۲۲

  • 13434 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :13434
تاریخ 22/03/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفترفنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مفاد بند(ج) ماده 95اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , ضوابط تعیین شده به انضمام فرم صورت خلاصه درآمد و هزینه ماهانه (فرم شماره یک ) و صورت خلاصه وضعیت درآمد سالانه (فرم شماره دو) صاحبان مشاغل مذکور برای عملکرد سال مالیاتی 1382 به پیوست جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
مقتضی است که ادارات کل با برگزاری جلسات مشترک با اتحادیه های صنفی , راهنمایی و توضیحات لازم را در رابطه با گسترش استفاده مودیان از این روش داده شود و نیز ضمن برنامه ریزی با همکاری اتحادیه ها , نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کمتر از یک روز برای مودیان ممول اقدام گردد و همچنین در صورت لزوم با اعزام کارشناس به محل کارمودیان آنان را در خصوص چگونگی تنظیم و نگهداری فرمهای مربوط و استفاده از روش مذکور راهنمایی لازم نمایند.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0