وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*خوداظهاری مودیان بندالف وب ماده 95

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۲۱

  • 13323 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 13323 تاریخ: 21/03/1382 پیوست: اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی تهران ( قابل توجه کلیه صاحبان محترم مشاغل در سراسرکشور) در راستای اصلاحات نظام مالیاتی کشور و بمنظور توسعه و ترویج روش خود اظهاری در پرداخت مالیات و احترام و اعتماد متقابل به مودیان مالیاتی , سازمان امور مالیاتی کشور طرح خود اظهاری مالیات مشاغل برای عملکرد سال 1381 را به استناد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم به اجراء میگذارد . انتظار دارد مودیان محترم با توجه به اصلاحات همه جانبه ای که در قانون مالیاتهای مستقیم انجام گردیده مانند کاهش نرخهای مالیاتی و افزایش معافیت های پایه , نسبت به پرداخت متعلقه اقدام نموده و با مشارکت خود سازمان امور مالیاتی کشور را در تامین مالی اداره امور جامعه و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نمایند. ادارات امور مالیاتی سراسر کشور آماده دریافت اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل تا پایان 31/4/1382 می باشند. مودیانی که فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء‌ ظرف مهلت مقرر قانونی (31/4/82) به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و ترتیب پرداخت متعلق را بدهند از مزایای قانونی مذکور در بند (ب) این اطلاعیه برخودار خواهند گردید. الف – نمونه اظهار نامه و نحوه پرداخت مالیات: 1) صاحبان مشاغلی که مکلفند به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه(مشمولان بند الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) می باشند, فرم اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 2) صاحبان مشاغلی که تکلیفی نسبت به ثبت فعالیتهای خود در دفاتر ندارند (مشمولان بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ) فرن اظهارنامه مربوط به خود را تکمیل و پس از امضاء به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. 3) مودیان مالیاتی بایستی مالیات بردرآمد خود را محاسبه و قبض بانکی پرداخت مالیات متعلق را همراه با اظهار نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند( در صورتیکه مودی قادر به پرداخت تمام مالیات بطور یکجا نباشد می بایست حداقل یک سوم اصل مالیات را پرداخت و مابقی بدهی را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیط نماید.) یادآوری – نمونه اظهارنامه ها در اختیار کلیه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور و اتحادیه های صنفی بوده و آماده ارائه به مودیان محترم می باشد . ادارات امور مالیاتی مربوط مسئول راهنمایی و نظارت برمحاسبه مالیات و تکمیل قبض پرداخت مالیات خواهند بود. ب – مزایای طرح خود اظهاری: 1) به استناد مفاد ماده (158) قانون مالیاتهای مستقیم , اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1381 کلیه صاحبان مشاغلی که تا پایان تیر ماه سال جاری با رعایت شرایط بند (الف) این اطلاعیه تسلیم شده باشد , بدون رسیدگی قبول و فقط تعدادی از آنها بطور نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد گردید. 2) اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1381 صاحبان مشاغل مذکور که مالیات بردرآمد ابرازی آنان نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1380 حداقل به میزان 20درصد افزایش یافته باشد , عمدتا از شمول نمونه گیری جهت رسیدگی خارج خواهد بود و در صورتیکه مالیات عملکرد سال 1380 آنها قطعی نشده باشد مبنای مذکور , آخرین سال عملکرد قطعی شده با ملحوظ داشتن افزایش سالانه 20درصد برای هر سال خواهد بود . 3) تایید اتحادیه ها و یا سایر تشکل های حرفه ای ذیربط نسبت به مالیات بردرآمد ابرازی مودی در پذیرش اظهارنامه تسلیمی موثر خواهد بود . مجمع امور صنفی ،مجمع امورصنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، صنوف توزیعی و خدماتی تهران، سازمان امور مالیاتی کشور عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0