وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

  • 125540-ت60010هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه 1401/06/16 به پیشنهاد شماره 36700/100/02 مورخ 1401/03/11 وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور
2- وزارت : وزارت راه و شهرسازی
3- سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن
4- شرکت: شرکت بازآفرینی شهری ایران
5- اداره کل: اداره کل راه و شهرسازی استان( نماینده سازمان و شرکت)
6- سکونتگاه های غیر رسمی: سکونت گاه های موضوع بند 6 سند ملی راهبردی احیاء ، بهسازی، نوسای و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب نامه شماره 74900/48601هـ مورخ 1393/07/02 و اصلاحات بعدی آن
7- اراضی تصرفی: اراضی دولتی واقع در محدوده یا حریم شهرها و شهرک ها که در مالکیت وزارت/ سازمان/ شرکت که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ 1394/01/01 تصرف و در آن بنا احداث و در حال بهره برداری می باشد .
ماده 16- کلیه هزینه های متعلقه از جمله هزینه های کارشناسی، تفکیک و افراز، تنظیم سند رسمی انتقال ، صدور سند مالکیت تک برگ و هر گونه مالیات، عوارض، حق الثبت، حق التحریر، استعلامات مربوط، به عهده متقاضی (مالک/ مالکان بنا در اراضی تصرفی ) است.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0